Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
Potwierdzenie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym (REGON)
Statut Fundacji
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)
admin1@milenium-group.pl